Monday, 26/10/2020 - 07:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Nguyên

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HAI KHÔNG

NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ , KHÔNG DẠY ĐỌC CHÉP

VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC-

KHÔNG VI  PHẠM ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, KHÔNG ĐỂ HỌC SINH NGỒI NHẦM LỚP

 

PHÒNG GD & ĐT  KIẾN XƯƠNG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Bình Nguyên                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số 06/ KHGD                                                                           

                                                                    Bình Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HAI KHÔNG

NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ , KHÔNG DẠY ĐỌC CHÉP

VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC-

KHÔNG VI  PHẠM ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, KHÔNG ĐỂ HỌC SINH NGỒI NHẦM LỚP

TRƯỜNG THCS BèNH NGUYấN  NĂM HỌC 2017 -2018

 

   I. CĂN CỨ  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

   - Thực hiện quyết định số 3859/QĐ- BGD ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục "

   - Thực hiện kế hoạch số 659/ KH/ GD-ĐT ngày 05/8/2006 của Sở  giáo dục và đào tạo  Thái Bình ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử , không dạy đọc chép  và bệnh thành tích trong giáo dục "

   - Thực hiện kế hoạch số 100/ KH/ GD-ĐT ngày 17/8/2006 của Phòng giáo dục Kiến Xương  ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử , không dạy đọc chép  và bệnh thành tích trong giáo dục "

  - Căn cứ kế hoạch số : 279/KH-TTr ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương

   - Căn cứ vào tình hình thực tế và phong trào giáo dục của nhà trường trong những năm học vừa qua .

   II . THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

        1. Đồng chí  Đỗ Thanh Sao - Hiệu tr­ưởng  - Tr­ưởng ban

        2. Đồng chí  Trần Sỹ Thuật  - Phó hiệu trưởng  - Phó tr­ưởng ban .

        3. Đồng chí  Trần Văn Hải - CTCĐ,  Phó tr­ưởng ban .

        4. Đồng chí Trần Thị Hồng  - Tổ tr­ưởng KHXH - Uỷ viên

        5. Đồng chí  Nguyễn Lương Hiên - Tổ tr­ưởng   KHTN - Uỷ viên     

        6. Đồng chí  Phan Thu Hiờn- Tổng phụ trách; BTCĐ - Uỷ viên

        7. Đồng chí  Phạm ThHương Mến - Kế toán - Văn phòng  - Uỷ viên.

   III. CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Chỉ tiêu

      - 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn , kỷ luật lao động, kỷ cương nề nếp trên tất cả các hoạt động giáo dục .

      - 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại học sinh

      - 100% cán bộ giáo viên và học sinh  thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, thi cử .

      -100% cán bộ giáo viên thực hiện  đổi mới phương pháp giảng dạy, chống lối dạy đọc chép, dạy chay truyền thụ kiến thức một chiều, không chấp nhận chạy theo thành tích trong mọi hoạt động của nhà trường phấn đấu dạy thật ,học thật và thi thật. 

    - 100% thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh , nội quy trường, lớp .     

   2. Biện pháp

    - Ngày 05/9/2017  Khai giảng năm học mới tổ  tiếp tục  phát  động và ký cam kết thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với 5 nội dung  tới toàn thể cán bộ giáo viên  và học sinh trong toàn trường .

    - Ban chỉ đạo chủ động tiếp tục bổ sung  kế hoạch ,tổ chức họp Hội đồng Giáo dục nhà trường triển khai, thảo luận, thống nhất biện pháp, phương pháp thực hiện tới toàn bộ cán bộ giáo viên, sau đó triển khai tới các học sinh các đơn vị lớp thông qua đội ngũ GVCN .

   - Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Bộ GD&ĐT , Sở GD&ĐT Thái Bình , Phòng GD Kiến Xương , Kế hoạch của ban chỉ đạo trường mục đích ,yêu  cầu của cuộc vận động  tới các đồng chí lãnh đạo Đảng , Chính quyền , các đồng chí trưởng ban ngành ,đoàn thể địa phương tại các hội nghị họp Đảng bộ , các hội nghị do xã tổ chức .

     - Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Bộ GD&ĐT , Sở GD&ĐT Thái Bình , Phòng GD Kiến Xương , Kế hoạch của ban chỉ đạo trường tới các các bậc phụ huynh học sinh tại cuộc họp phụ huynh đầu năm .

     -  Tổ chức nghiêm túc, thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Sở, Phòng về công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và đánh giá kết quả giáo dục. ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá và thi cử chặt chẽ, đảm bảo  khách quan, khoa học, chính xác và công bằng .

   - Ban thi đua nhà trường xây dựng các  tiêu chí thi đua dựa vào các văn bản cấp trên lượng hoá thành điểm để từ đó xác lập cách đánh giá kết quả thi đua mang tính khoa học , khả thi  ( Dễ hiểu , dễ thực hiện ) được công khai  dân chủ  bàn bạc thảo luận trong hội đồng  đi đến thống nhất cùng thực hiện .

    - Xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể chi tiết , tập trung làm tốt công tác thanh tra giáo viên : thanh tra toàn diện , thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất đi sâu vào việc đổi mới phương pháp, thực hiện việc kiểm tra, chấm trả bài, cho điểm học sinh, kiểm tra túi lưu bài kiểm tra của học sinh đối chiếu với phân phối chương trình , thông tư 58 của Bộ GD&ĐT, sổ điểm bộ môn và sổ điểm lớp. Xử lý nghiêm, kịp thời  theo quy chế đối với mọi hành vi và biểu hiện vi phạm trong thi cử, kiểm tra và bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng.

   - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Lắng nghe ý kiến phản ánh từ  cán bộ giáo viên  học sinh , phụ huynh và nhân dân , giải quyết nhanh , dứt điểm , các việc vi phạm đã được phát hiện . Bảo vệ , biểu dương các thầy cô giáo có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực , các thày cô giáo , cán bộ quản lý giáo dục sáng tạo trong quản lý và dạy học , các em học sinh có thành  tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động tập thể.

  - Chủ động , tích cực phối hợp với Công đoàn , Đoàn Thanh Niên , Đội Thiếu Niên trong nhà trường , các tổ chức Cựu chiến binh , Phụ nữ , Đoàn Thanh Niên ... của xã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .

 IV . KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

    - Khai giảng năm học 2017 -2018  Các lớp , học sinh toàn trường tiếp tục ký cam kết thực hiện cuộc vận động

   - Ngày 12/9 /2017 Tổ chức hội nghị cán bộ công chức bàn các giải pháp thực hiện các dứt điểm của cuộc vận động , đổi mới công tác thi đua , đăng ký các danh hiệu thi đua hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học , quản lý và sử dụng đồ dùng dạy học , tham gia hội thi chọn giáo viên dạy giỏi  . .

   - Tháng 10/2017 Tổ chức các chuyên đề , các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học , quản lý và sử dụng đồ dùng dạy học , thi giáo viên soạn GAVT giỏi, tham gia thao giảng , thi hồ sơ giáo án chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11.

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi  môn : Văn, Toỏn, Vật lý, Húa học, Âm nhạc, Tiếng Anh vào tháng 12 và các môn còn lại vào tháng 2 /2018   .

   - Tháng 11/2017  Tổ chức các chuyên đề , các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam và ngày  thành lập Quân đội 22/12.

   - Tháng 12/2017 ; tháng 01/2018Tổ chức họp đánh giá những kết quả đạt được học kì I và những kinh nghiệm chỉ đạo trong học kỳ II

   - Tháng 2- 3- 4/ 2018 Tổ chức các chuyên đề , các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, bồi giỏi các môn , quản lý và sử dụng đồ dùng dạy học ,  hội thảo về đổi mới công tác thi đua khen thưởng ,tham gia hội giảng mùa xuân, chuyên đề ôn thi vào THPT.

 - Tháng 5-7/2018 Tổ chức các kỳ thi , kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế , đánh giá kết quả trung thực theo tinh thần " Hai không " của cuộc vận động sau đó tập hợp tiến hành tổng kết đánh giá một năm thực hiện cuộc vận động :" Nói không với tiêu cực trong thi cử , không dạy đọc chép và bệnh thành tích trong giáo dục "

                                                                                     

   Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không với 5 nội dung trong năm học 2017 - 2018 của  trường  THCS  Bình Nguyên.

 

     Kính chuyển Phòng giáo dục tổng hợp theo dõi./.

 

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                          Đỗ Thanh Sao

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 413
Năm 2020 : 2.305