Monday, 27/09/2021 - 17:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Nguyên

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS BÌNH NGUYÊN - NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD& ĐT KIẾN XƯ­ƠNG

TRƯ­ỜNG THCS BÌNH NGUYÊN

SỐ 12/KH- GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS BÌNH NGUYÊN - NĂM HỌC 2017-2018

     I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

     Căn cứ chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15 - 05 - 2016 của Bộ Chớnh trị.

     Căn cứ kế hoạch số 21 - KH/TU, ngày 21 - 9 - 2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Căn cứ kế hoạch số 22 - KH/HU ngày 16 - 03 - 2017 của ban thường vụ huyện ủy “ về triển khai quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và những năm tiếp theo”

     Căn cứ kế hoạch số 759 - KHLN/BTG - SGDĐT ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình; kế hoạch số 01- KHLN/BTG -PGDĐT ngày 22/12/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc giảng dạy, học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường,

     Căn cứ  công văn số:  401/ PGDĐT Kiến Xương, ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc đăng ký mua tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Căn cứ vào thực trạng các hoạt động của nhà trường năm học 2017 - 2018. BGH xây dựng kế hoạch về việc giảng dạy, học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường,

     II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

     Năm học 2017 - 2018 trường THCS Bình Nguyên có 12 lớp học với 357 học sinh. Đội ngũ có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 2 thầy trong Ban giám hiệu, 25 thầy cô giáo dạy các bộ môn, 2 cán bộ hành chính (1 kế toán, 1 thư viện).

    1. Thuận lợi:

  - Được sự quan tâm và giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền, các Ban ngành đoàn thể các tổ chức, cá nhân và các bậc phụ huynh xã Bình Nguyên.

  - Truyền thống hiếu học, phong trào giỏo dục Bình Nguyên được giữ vững, đội ngũ giáo viên tương đối đủ, có năng lực chuyên môn, nhiệt tÌnh với công tác giảng dạy, học sinh đa số ngoan, có cố gắng trong học tập.  

  - Cơ sở vật chất đủ phòng học cho 12 lớp, có điều kiện để dạy thêm, học thêm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Các lớp có điều kiện tự bảo vệ cơ sở vật chất của lớp mỡnh.

  - Khuôn viên nhà trường tương đối đẹp, có cổng dậu bảo vệ an toàn cho người và tài sản, sân chơi, bói tập đủ tiêu chuẩn, lớp học đảm bảo rộng rãi đủ ánh sáng, quạt mát, bàn ghế tốt, đủ trang thiết bị cho dạy và học, tạo tâm lý cho học sinh phấn khởi, nỗ lực học tập dành kết quả cao.

   - Nhà trường chủ động được chương trình và lịch sinh hoạt chuyên môn.

  - Có điều kiện quản lý giáo dục hs một cách cụ thể và chặt chẽ hơn.

     2. Khó khăn:  

  - Một số điều kiện CSVC phải tiếp tục tham mưu để xây dựng tiếp như phòng bảo vệ, phòng học bộ môn riêng biệt, phòng sinh hoạt chuyên môn.

  - Xung quanh trường có nhiều quán điện tử; các trò chơi  cuốn hút học sinh làm cho một số em say mê trốn học đi chơi điện tử, lấy tiền của bố mẹ thậm chí còn nảy sinh tư tưởng xấu...

     III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

   1. Mục đích.

     Làm cho CBGV, HS nhận thức rừ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Đưa nội dung trên vào giảng dạy trong nhà trường.

     Tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức... của CBGV và HS trong trường.

 

   2. Yêu cầu.

     Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện.

     Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, có tuyên dương khen thưởng và phê bình, kỷ luật nghiêm minh.

     Việc giảng dạy, học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường đảm bảo tính thiết thực sáng tạo, hiệu quả

   IV. TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC

1.1-Tài liệu: Trên cơ sở các bộ tài liệu:

- Tài liệu “Hướng dẫn dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ năm học 2010 – 2011;

- Tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2016, từ lớp 2 đến lớp 12;

- Tài liệu “Bác Hồ và những câu chuyện giáo dục về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do nhà xuất bản lao động – xã hội xuất bản năm 2017;

- Tài liệu “Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật Hà Nội, năm 2000

          Ngoài ra, giáo viên có thể sưu tầm thêm những tư liệu khác về Bác, phù hợp với từng cấp học, với nội dung các bài dạy để soạn giảng; đồng thời xây dựng giáo án điện tử, bổ sung tư liệu về hình ảnh, hoặc phim tư liệu về Bác để bài giảng thêm sinh động, thiết thực, hiệu quả.

     Tài liệu phục vụ giảng dạy “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đó đăng ký mua của Phòng GD & ĐT.

   

 2. Phương pháp.

      Dạy chớnh khúa tớch hợp, lồng ghép trong các giờ GDCD.

     Thi kể chuyện vào thứ 2 hàng tuần ( Mỗi lần 02 chuyện ) - Các chi đội.

     Các hoạt động ngoại khóa khác.

     Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết khen thưởng....

     3. Tổ chức

     BGH xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện trong năm học và những năm tiếp theo.

     Đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ, trong các hội nghị của cơ quan...

      Tổ chức cho CBGV và HS trong trường ký cam kết thực hiện...

   V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

   1. Thành lập ban chỉ đạo.

          1. Đ/c Đỗ Thanh Sao - Hiệu trưởng làm trưởng ban.

          2. Đ/c Trần Sỹ Thuật - Phó hiệu trưởng làm phó ban.

          3. Đ/c Trần Thị Hồng -Tổ trưởng tổ xã hội làm -ủy viên.

          4. Đ/c Nguyễn Thị Thủy -Tổ phó  tổ XH- ủy viên.

          5. Đ/c Nguyễn Lương Hiên -Tổ trưởng tổ  TN- uỷ viên.

          6. Đ/c Nguyễn Thị Nhài - Tổ phó tổ  TN- ủy viên.

          7. Đ/c Trần Văn Hải- CTCĐ- ủy viên.

          8. Đ/c Trần Quốc Tuấn- Bí thư Đoàn TN- ủy viên.     

          9. Đ/c Phan Thu Hiên- TPT- ủy viên.  

          10. Các đ/c giáo viên dạy môm GDCD - ủy viên.  

  2. Các nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, học tập các nội dung “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ từ năm học 2017 – 2018; tổ chức dự giờ, thao giảng, đánh giá rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn của trường. Cuối học kỳ và cuối năm học, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) và cấp trên theo quy định   

 

     - Giao cho các đồng chí dạy môn GDCD nghiên cứu tài liệu, soạn bài giảng dạy chính khóa ( tích hợp - lồng ghép ) đảm bảo mỗi lớp thực hiện được 2 câu chuyện.

Cú kiểm tra thường xuyên dưới nhiều hỡnh thức. Cuối kỳ phải cú ớt nhất 01 bài kiểm tra 1 tiết ( Lưu trong hồ sơ ).

   - Tổng phụ trách đội có kế hoạch cho các chi đội thi kể chuyện học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tiết chào cờ đầu tuần ( 02 chuyện).

   - Giao cho 2 tổ trưởng và đ/c Phó HT trực tiếp kiểm tra, đánh giá... việc thực hiện, tổng hợp báo cáo các cấp theo đúng quy định.

 

     Trên đây là toàn bộ kế hoạch học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường THCS Bình Nguyên.

     Kính chuyển các cấp liên quan tổng hợp báo cáo.

 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                     Đỗ Thanh Sao

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 1.428
Năm 2021 : 7.321