Friday, 07/08/2020 - 19:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Nguyên

Kế hoạch tổ xã hội

Kế hoạch chuyên môn của tổ xã hội năm học 2017 - 2018

Danh s¸ch gi¸o viªn tæ KH XH

Năm học 2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

SINH  NĂM

NĂM VÀO  NGÀNH

HỆ

ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

 1.  

Trần Mỹ Anh

1975

1994

CĐSP Văn

TPTB

01669089048

 1. 3

Nguyễn Lam Trà

1974

1993

CĐSP Văn

Bình Nguyên

 

 1. 4

Trần Thị Tuyết

1976

1997

ĐHSP Văn

Thanh Tân

 

 1. 5

Trần Thị Hồng

1969

1990

ĐHSP Văn

Vũ Tây

 

 1. 8

Trần Thị Riệp

1980

2005

ĐHSP Văn

Thanh Tân

 

 1.  

Trần Văn Hải

1970

1995

ĐHSP Văn

Quang Lịch

 

 1. 6

Nguyễn T. Anh Đào

1970

1992

CĐSP Văn

Vũ Lạc

 

 1. 7

Nguyễn Thị Thủy

1967

1987

ĐHSP Văn

Bình Nguyên

 

 1.  

Bùi Kim Duyên

1977

2006

ĐHSP Văn

Bình Nguyên

 

 1.  

Vũ Thị Hoài

1983

2008

ĐHSP Văn

Vũ Lạc

0366334731

 1.  

Lương T. T    Hương

1975

1996

ĐHSP N.N

TPTB

 

 1.  

Phan Thu Hiên

1980

2008

ĐHSP N.N

TPTB

 

 1.  

Phạm Thị Hằng

1980

 

ĐHSP N.N

Vũ Lạc

 

 1.  

Trần Quốc Tuấn

1977

2008

ĐHSP N.N

Vũ Quý

 

 1.  

Lê T. K. Dung

1973

1994

ĐHSP M.T

Bình Nguyên

 

 1.  

Phạm Thị Nên

1983

 

ĐHSP Â.N

Vũ Lạc

 

 1.  

Đào Thị Sao

1991

 

ĐHSP Địa

Trà Giang

 

 

 

Bình Nguyên, 4/8/2017

Tổ trưởng

 

Trần Thị Hồng

 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - TỔ KH XH

Từ tuần 1 - Học kỳ I - Năm học 2017– 2018

STT

Họ tên

Dạy môn

CN

CT khác

Tổng

1

Trần Mỹ Anh

5NV9- 1CD9-3CD8

CN9A

2NC

 

2

Nguyễn Lam Trà

5NV9-1Sử9 – 1CD9

CN9B

2TK

 

3

Trần Thị Tuyết

5NV9- 3Địa 8

CN9C

 

 

4

Trần Thị Hồng

4NV8- 2 CN6- BGNV8

CN8A

3TT

 

5

Trần Thị Riệp

4NV8-6 Sử8

CN8B

 

 

6

Trần Văn Hải

4NV8- 4 Sử7

CN8C

3CTCĐ

 

7

Nguyễn T. Anh Đào

8NV7-1 Sử7

CN7A

 

 

8

Nguyễn Thị Thủy

4NV7- 3CD7

CN7B

TP

 

9

Bùi Kim Duyên

8NV6-BGNV6

CN6A

 

 

10

Vũ Thị Hoài

4NV6- 3 Sử 6- 2 sử9

CN6B

 

 

11

Lương T. T    Hương

Anh7A- BGAnh7 – Anh9A- Anh 6A,C

 

 

 

12

Phan Thu Hiên

Anh7B,C – Anh 8C

 

TPTĐội

 

13

Phạm Thị Hằng

Nghỉ ốm

 

 

 

14

Trần Quốc Tuấn

Anh8A- Anh9BC- BGAnh8- Anh 6B

 

 

 

15

Lê T. K. Dung

M.Thuật 6,7,8,9- CD6

 

 

 

16

Phạm Thị Nên

Nhạc 6,7,8,9 -  C Nghệ 6

 

 

 

17

Đào Thị Sao

Địa 6,7,9

 

 

 

 

Bình Nguyên, ngày 04 tháng 8 năm 2017

Tổ trưởng

 

 

Trần Thị Hồng

 

 

       

    Học kỳ I - Năm học 2017 – 2018

 

TT

Họ tên

Môn dạy

Số lớp

Số tiết/tuần

Số tiết

Tổng số tiết

1

Trần Mỹ Anh

CN 9A

1

6

6

16

Văn 9A

1

5

5

GDCD 8

3

1

3

Nữ công

 

2

2

2

Nguyễn Lan Trà

CN 9B

1

6

6

17

Văn 9B

1

5

5

Sử 9B

1

1

1

GDCD 9

3

1

1

Thư ký

 

2

2

3

Trần Thị Tuyết

CN 9C

1

6

6

15.5

Văn 9C

1

5

5

Địa 8

3

1.5

4.5

 

 

 

 

4

Trần Thị Hổng

Tổ trưởng

 

3

3

19

CN 8A

1

6

6

Văn 8A

1

4

4

BG Văn 8

1

4

4

Công nghệ 6A

1

2

2

5

Trần Văn Hải

CN 8C

1

6

6

16

Văn 8C

1

4

4

Chủ tịch CĐ

 

2

2

Sử 7B,C

2

2

4

6

Trần Thị Riệp

CN 8B

1

6

6

16

Văn 8B

1

4

4

Sử 8

3

2

6

7

Nguyễn Anh Đào

CN 7A

1

6

6

18

Văn 7A

2

4

8

Sử 7A

2

2

4

8

Nguyễn Thị Thủy

CN 7B

1

6

6

17

Văn 7B

1

4

4

BG Văn 7

 

4

4

GDCD 7

3

1

3

9

Bùi Kim Duyên

CN 6A

1

6

6

18

Văn 6A,C

2

4

8

BG Văn 6

 

4

4

10

Vũ Thị Hoài

CN 6B

1

6

6

16

Văn 6B

1

4

4

Sử 9A,B

2

1.5

3

Sử 6

3

1

3

11

Lương Thanh Hương

Anh 6 A,C

2

3

6

19

Anh 7A

1

3

3

BG Anh 6,7

2

4

8

Anh 9A

1

2

2

12

Phan Thị Thu Hiên

TPT

 

 

10

19

Anh 8C

1

3

3

Anh 7B,C

2

3

6

 

 

 

 

13

Đào Thị Sao

Địa 6

3

1

3

13.5

Địa 7

3

2

6

Địa 9

3

1.5

4.5

14

Trần Quốc Tuấn

Anh 6B

1

3

3

19

Anh 9B,C

2

2

4

An

 7B,C

2

3

6

BG Anh 8,9

 

6

6

 

 

 

 

15

Lê Thị Kim Dung

Mỹ thuật 6

3

1

3

15

Mỹ thuật 7

3

1

3

Mỹ thuật 8

3

1

3

Mỹ thuật 9

3

1

3

GDCD 6

3

1

3

16

Nguyễn Thị Nên

Âm nhạc 6

3

1

3

16

Âm nhạc 7

3

1

3

Âm nhạc 8

3

1

3

C.Nghệ 6B,C

2

2

4

PT VN

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG: THCS BÌNH NGUYÊN

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- * -------

KẾ HOẠCH

 HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

NĂM HỌC 2017 – 2018

 A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ vào văn bản số 218/BC – PGD ĐT   ngày 10 tháng 8 năm 2016               về tổng kết năm học 2016- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ  năm học  2017 - 2018 

- Căn cứ vào văn bản số 243/KH- GDTHCS ngày 08/09/2017 về KH chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 với cấp THCS    của  phòng GD&ĐT Kiến Xương.

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ  năm học  2017 - 2018                  của  Trường THCS Bình Nguyên  ngày 21/9/2017.

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của nhà trường năm học                   2017 - 2018 và  tình hình thực tế của nhà trường. Tổ KHXH xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 – 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ KHXH

1. Đội ngũ giáo viên.

a, Thuận lợi:

- Giáo viên trong tổ gồm 17 đ/c đã được chuẩn hoá hoàn toàn:

            + 16 giáo viên biên chế.

            + 1 giáo viên hợp đồng.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có:          + 7 giáo viên ĐHSP N.Văn.                                                                                   + 3 giáo viên CĐSP N.Văn.

                                                                      + 4 giáo viên ĐHSP Anh.

                                                                      + 1giáo viên ĐHSP Mỹ Thuật.

                                                                      + 1 giáo viên Nhạc

                                                                          + 1 giáo viên Địa.(HĐ)

- Tuổi đời nhiều nhất là 51 ít nhất là 27.

- Tuổi nghề nhiều nhất là 32 năm

- Trong tổ có 10 đ/c giáo viên làm chủ nhiệm lớp.

- Hầu hết đời sống kinh tế của giáo viên trong tổ ổn định nên mọi giáo viên đều yên tâm với nghề nghiệp.

- Các đồng chí đều rất nghiêm túc trong việc thực hiện giờ giấc chuyên môn cũng như tham gia các buổi sinh hoạt đoàn thể.

- Có 8 đ.c là Đảng viên. Nhiều đ.c đạt danh hiệu GVG các cấp nhiều năm liền.

-  Ban giám hiệu nhà trường quan tâm sát sao các hoạt động chuyên môn của tổ.

- Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, thực chất hơn. Lòng tin của CMHS vào nhà trường được khẳng định, CMHS thực sự chăm lo, quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Nhà trường được cung cấp chương trình sách giáo khoa và thiết bị dạy học bổ xung nên đó bước đầu cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo, tranh ảnh, đồ dựng phục vụ cho nhiều môn học: Văn, Sử, Địa, Nhạc, Hoạ.  

- Đa số học sinh 90% hiếu học đó có ý thức chăm ngoan vươn lên học tốt được nhà trường kiểm tra nề nếp đầu năm học, cơ sở thiết bị được đầu tư tăng cường phục vụ cho dạy và học.

   - Trường có bề dày truyền thống, được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia:

 -  Phòng học đủ học 1 ca sáng, chiều học bồi giỏi, buổi 2, học nghề. Bàn ghế đủ cho giáo viên, học sinh. Các Thiết bị:  bảng chống loá, điện sáng  quạt trần, máy vi tính đáp ứng đủ cho việc dạy và học.

- Chất lượng học sinh giỏi môn Anh văn, thi violimpíc và thi tuyển sinh vào lớp 10

trong những năm gần đây khá cao trong tốp đầu của huyện

- Năm học trước nhà trường được ông Phạm Xuân Hòe tặng 20 máy vi tính kèm tai nghe, 2 điều hòa nhiệt độ lắp tại phòng vi tính để học sinh học Tiếng Anh.

- Đầu năm học 2017-2018 hội CMHS đã lắp thêm quạt trần, bóng điện chống cận cho 12 lớp học đảm bảo mát khi trời nóng và đủ ánh sáng khi phải đóng cửa lớp hoặc trời mưa.

b, Khó khăn:

- Số lượng các đồng chí giáo viên trong tổ nhiều, gánh vác công việc chung nhiều: l0 đ/c làm công tác CN, 3CĐ, 1 TPT, 1 Bí thư Đoàn, vài đ.c  giáo viên chuyên môn N.Văn day chéo sang Địa, Sử phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả giảng dạy.

2. Học sinh

a, Thuận lợi:

- Hầu hết các em học sinh trong trường đều ngoan, lễ phép, kính thầy yêu bạn, chất phác, thật thà, giản dị.

- Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và thực hiện nội quy học sinh một cách nghiêm túc.

- Các em đều có tinh thần đoàn kết xây dựng phong trào thi đua học tập.

b, Khó khăn:

 - Một số phụ huynh còn hạn chế trong nhận thức nên chưa quan tâm kịp thời đến việc học tập và tu dưỡng đạo đức của con em mình một cách nghiêm túc.

- Các tai tệ nạn xã hội ngày một gia tăng ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

-Tình trạng học sinh lười học nhiều đặc biệt học sinh chưa thực sự hứng thú với môn hoc của tổ khoa hoc xã hội

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

I. NHIỆM VỤ CHUNG.

        1.Tích cực thực hiện “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tích hợp với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”, xây dựng đội ngũ nhà giáo có ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng hội đồng sư phạm đoàn kết, thân ái, chung tay xây dựng môi trường sư phạm trong sáng, lành mạnh, thân thiện, không có tình trạng nhà giáo vi phạm quy chế, vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật. Tất cả giáo viên trong tổ thực hiện ký cam kết không vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm.

- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

-  Phối hợp với Công an xã,huyện triển khai có hiệu quả công tác xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự ”.

     2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy-học :

- Tích cực, chủ động xây dựng môi trường sư phạm an toàn, thân thiện, gắn bó với học sinh, phát huy trí lực của học sinh trong học tập, rèn luyện. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục thể chất, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; Giáo dục về chủ quyền biển đảo, tiết kiệm năng lượng;

-Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường thanh tra, kiểm tra, dự giờ,thực hiện chuyên đề hiệu quả

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng công tác bồi dưỡng HSG và chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT.

- Tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên.Tăng cường quản lí các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là hồ sơ chuyên môn và chất lượng giờ dạy của giáo viên. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc soạn và sử dụng giáo án in trên máy vi tính của giáo viên. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT .

- Có nhiều GV đăng ký giáo viên dạy giỏi các cấp: ngữ văn, lịch sử, ngoại ngữ , địa lý...

- 100% gv các môn CD, Mỹ thuật, Âm nhạc tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm hàng tháng.

- Tổ chức và tham dự các cuộc thi : Olympic Tiếng Anh trên Internet; khảo sát chất lượng học sinh giỏi ... 

 - Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh gia thi cử. Tích cực bồi dưỡng  GV ngoại ngữ đạt chuẩn theo Đề án dạy học ngoại ngữ

3. Tăng cường vai trò của người giáo viên  tích cực khắc phục tiêu cực trong dạy thêm, học thêm thi cử

4. Thực hiện sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phát huy tác dụng của các trang thiết bị, ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn trên Website “Trường học kết nối”

5. Công tác xây dựng Đảng, tổ phấn đấu bồi dưỡng kết nạp từ 1-2 đảng viên mới, xây dựng Chi bộ đạt: Trong sạch- vững  mạnh, mọi Đảng viên gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1, SỐ LƯỢNG PHỔ CẬP.

a,. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu giữ vững số lượng hiện có, không có học sinh bỏ học trong năm.      Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 99,5% trở lên.

- Giữ vững thành tích phổ cập GDTHCS, nâng cao tỉ lệ các tiêu chuẩn phổ cập.

- Đảm bảo số lượng học sinh hiện có: 357 học sinh/ 12 lớp

            + Khối 6: 94 h/s               + Khối 8: 81 h/s    

            + Khối 7: 92 h/s               + Khối 9: 90 h/s      

- Tổ có 10 GV làm chủ nhiệm:

+ Lớp 6A: 28 HS do đ/c Bùi Kim Duyên chủ nhiệm.

+ Lớp 6B: 32 HS do đ.c Vũ Thị Hoài chủ nhịêm.

+ Lớp 7A: 32 HS do đ/c Nguyễn Anh Đào chủ nhiệm.

+ Lớp 7B: 28 HS do đ/c Nguyễn Thị Thuỷ chủ nhiệm.

+ Lớp 8A: 24 HS do đ/c Trần Thị Hồng chủ nhiệm.

+ Lớp 8B: 28HS do đ/c Trần Thị Riệp chủ nhiệm.

+ Lớp 8C: 29 HS do đ/c Trần Văn Hải chủ nhiệm.   

+ Lớp 9A: 30 HS do đ/c Trần Mỹ Anh chủ nhiệm.

+ lớp 9B:  31 HS do đ/c Nguyễn Lan Trà chủ nhiệm.

+ Lớp 9C: 29 HS do đ/c Trần Thị Tuyết chủ nhiệm. 

b,. Biện pháp thực hiện:

- Kết hợp cùng với trường Tiểu học thực hiện tốt việc bàn giao HS đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 từ ngày 1/6/2017.

- Làm tốt công tác ổn định số lượng, huy động kịp thời để ổn định nền nếp ngay từ đầu năm học.

- Giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp hàng ngày, báo cáo sĩ số trên bảng theo dõi số lượng tại văn phòng. Phê và tổng hợp qua sổ đầu bài nghiêm túc và kịp thời.

- Học sinh nghỉ học phải nắm được lý do, phản ánh kịp thời với giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu (có giấy xin phép của học sinh và chữ ki của phụ huynh)

- Giáo viên chủ nhiệm lớp nếu có học sinh bỏ học phải nhanh chóng nắm bắt nguyên nhân, tổ chức vận động học sinh đến trường.  

- Phối kết hợp với phụ huynh học sinh để quan tâm giáo dục, giúp đỡ học sinh thuộc đối tượng con của gia đình chính sách, con nhà nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được đến trường học tập.

- Giảng dạy đúng chương trình, chuẩn kiến thức, phù hợp với năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy để đại đa số học sinh đạt kết quả học tập theo yêu cầu của chương trình. Tổ chức khảo sát để phân loại đối tượng học sinh, quan tâm tới học sinh yếu kém, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban,giảm đến mức thấp nhất số lượng học sinh bỏ học.

- Kết hợp với liên đội xây dựng các phong trào thi đua.

* Công tác phổ cập: Năm nay trường THCS BN làm phổ cập các xóm 4,5 An Chỉ; Xóm 9,10 thôn Xuân Bảng.

Phân công gv xuống xóm điều tra từ tháng 8. Cụ thể:

STT

Điều tra xóm- thôn

Giáo viên điều tra

Ghi chú

1

Xóm 4-thôn An Chỉ

Đ.c Nhật, đ.c Riệp

 

2

Xóm 5-thôn An Chỉ

Đ.c Bích, đ.c Đào

 

3

Xóm 9-thôn Xuân Bảng

Đ.c Hồng, đ.c Thủy

 

4

Xóm 10-thôn Xuân Bảng

Đ.c Mến, đ.c Quý

 

 • Đ.c Duyên, Thắng cùng BGH hoàn thiện các loại hồ sơ PC.
 • Tháng 9 nhập số liệu trên phầm mềm PC. Làm biểu mẫu , thống kê, báo cáo trên phần mềm ngày 22/9/2017 tại PGD KX.
 • Tháng 11,12/2017 đó kiểm tra công nhận PC.

2, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

a,. Chỉ tiêu: 

*Chỉ tiêu xếp loại cuối năm về hạnh kiểm (toàn trường)

Hạnh Kiểm

Nhà trường

Năm học 2017-2018

Năm học trước

Tốt

87%

89,3 %

Khá

13%

10,4 %

TB

0

0,3 %

Yếu

0

0 %

CN. Bác Hồ

85%

85,0 %

100% HS tham gia sinh hoạt liên đội nề nếp, hiệu quả, hoạt động ngoài giờ, các ngày lễ trọng điểm trong từng tháng và trong năm học

- Kỳ I: Nhân ngày khai giảng 5/9; 20/11; 22/12/2017.

- Kỳ II: 03/02/2018; 8/3 và 26/3/2018; 19/5/2018.

*  Với 10 GVCN:  

- Với 2 lớp 6A đ/c Duyên, 6B đ/ Hoài đảm bảo và vượt chỉ tiêu nhà trường.  Các lớp  còn lại bám sát két quả xếp loại Hạnh kiểm năm học trước.Cụ thể

 

Lớp

GVCN

Xếp loại hạnh kiểm năm học trước

CNBH

XLTĐ

Lớp CN

Tốt

Khá

TB

Yếu-kém

6A  -> 7A

đ/c Đào

100%

%

0

0

80%

/12

6B -> 7B

đ/c Thủy

89,29%

10,71%

0

0

80%

/12

7A  -> 8A

đ/c Hồng

92%

8 %

0

0

76%

/12

7B  -> 8B

đ/c Riệp

92,59%

7,41%

0

0

78%

/12

7C  -> 8C

đ/c Hải

93,1 %

6,9%

0

0

85%

/12

8A  -> 9A

đ/c Anh

90 %

10%

0

0

72%

10/12

8B  -> 9B

đ/c Trà

90,32 %

6,45 %

3,23%

0

80%

/12

8C  -> 9C

đ/c Tuyết

84,38 %

15,63%

0

0

80%

/12

b, Biện pháp thực hiện :

 - Tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nêu cao tấm gương sáng cho học sinh noi theo, luôn có tình cảm sư phạm lành mạnh, tác phong đạo đức nhà giáo mẫu mực, tôn trọng nhân cách học sinh, thông qua từng môn học để giáo dục đạo đức, kính trọng, lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo và mọi người, ý thức phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết đôi bạn cùng tiến, mỗi khối có 1 lớp điển hình, mỗi môn học có 2 – 3 cán sự môn làm nòng cốt, giáo dục hành vi :     

                   Biết nói lời cảm ơn , xin lỗi khi mình mắc khuyết điểm .

-   Tiếp tục tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và đưa nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong  nhà trường.

 - 100% học sinh thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật học đường, thuộc 10 điều nội quy trường, lớp, 10 tiêu chuẩn xếp loại thi đua Liên đội, tiêu chuẩn xếp loại giờ học trên lớp (45 phút ) do giáo viên dạy bộ môn cho điểm, xếp loại.

  - Giảng dạy tốt môn GDCD, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần.

  - Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học, chú trọng (Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực) trong học tập và rèn luyện đạo đức học sinh và chủ đề của Liên đội. Học sinh thuộc và thực hiện (Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm) không có học sinh vi phạm đạo đức, mắc tệ nạn xã hội .

- GVCN phải thường xuyên chăm lo, quan tâm giáo dục HS kịp thời đặc biệt quan tâm tới HS có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

- Tập trung giáo dục HS có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, ý thức tổ chức kỷ luật học đường, chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo. Đặc biệt đoàn kết giúp đỡ bạn nghèo vượt khó vươn lên học giỏi.     Chú trọng xây dựng nề nếp tự quản cho HS, kết hợp tốt công tác đội thiếu niên với công tác chủ nhiệm lớp để giáo dục HS thông qua các hoạt động GDNG lên lớp hàng tháng.

- GVCN có mặt trước giờ truy bài để uốn nắn nề nếp.

- Thực hiện nghiêm túc các tiết sinh hoạt lớp, giáo dục HS ý thức xây dựng và bảo vệ truyền thống nhà trường theo chủ điểm, thường xuyên có ý thức bảo vệ tài sản và đặc biệt tiết kiệm điện.

- GVCN giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng HS. Thực hiện đánh giá hạnh kiểm HS công bằng, công khai, dân chủ. GVCN lớp xếp loại hạnh kiểm HS hàng tháng.

- BGH nhà trường tổ chức gia ban chủ nhiệm sáng thứ 2 hàng tuần, sinh hoạt tổ chủ nhiệm mỗi tháng một lần, lồng ghép cùng họp hội đồng giáo viên nhà trường.

3. DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN VĂN HÓA

3.1.  Chất lượng đại trà :

a. Chỉ tiêu:

* Chỉ tiêu xếp loại học lực cuối năm của học sinh đạt:

-100% các bộ môn dự kiểm tra của SGD-PGD đều đạt và vượt bình quân Huyện. Cụ thể :

Khối

Môn

Kì 1

Cuối năm

Ghi chú

Năm học trước

Chỉ tiêu năm học này

Năm học trước

Chỉ tiêu năm học này

6

Văn

88,17%

90,5%

93,6%

95,0%

 

 

Anh

87,10%

85,4%

89,4%

90,0%

 

7

Văn

88,73%

90,0%

95,8%

96,0%

 

 

Anh

64,79%

85,0%

82,2%

85,0%

 

8

Văn

90,77%

95,0%

95,3%

95,0%

 

 

Anh

73,85%

85,0%

93,7%

95,0%

 

9

Văn

84,27%

85,0%

93,2%

95,0%

 

 

Anh

40,45%

70,0%

78,6%

75,0%

 

 

Địa (Sử)

95,51%

95,0%

97,7%

100,0%

 

- Kết quả xếp loại học lực :

Học lực

Năm học trước

Năm học 2017 - 2018

Ghi chú

Giỏi

33,33%

30.0%

 

Khá

37,8%

38,5%

 

Tbình

25,3%

28.0%

 

Yếu

3,57%

3,5%

 

Kém

0%

0 %

 

- Kết quả cuối kỳ, cuối năm các môn kiểm tra theo đề của sở và phòng đều đạt bình quân chung của huyện, không có học sinh xếp loại lực học kém.

-  Không để tình trạng học sinh xếp loại học lực giỏi không đỗ vào THPT và có môn thi bị điểm liệt

- Phấn đấu tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt từ 97 - 98%. Sau tổ chức kiểm tra lại lên lớp đạt 99% trở lên. Dự kiểm tra và xét tốt nghiệp lớp 9 cấp THCS đạt 100%

            ( Trong đó có 18  % loại giỏi , 52% loại khá , 30 % trung bình )

b, Biện pháp 

* Giao chất lượng với GVCN và GVBM

+ Với 3 lớp 6: phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhà trường đã đề ra Các lớp  còn lại bám sát kết quả xếp loại Học lực năm học trước.Cụ thể

Lớp

GVCN

Xếp loại học lực năm học trước(16-17)

Giỏi

Khá

TB

Yếu

6A  -> 7A

đ/c Đào

38,71%

45,16 %

16,13 %

0 %

6B -> 7B

đ/c Thủy

35,71 %

28,57 %

32,14 %

3,57 %

7A  -> 8A

đ/c Hồng

36,0  %

20,0%

36,0 %

8,0 %

7B  -> 8B

đ/c Riệp

44,44 %

11,11 %

40,74 %

3,7 %

7C  -> 8C

đ/c Hải

31,03 %

31,03 %

37,93 %

0 %

8A  -> 9A

đ/c Anh

26,87 %

50,0 %

16,67 %

6,67 %

8B  -> 9B

đ/c Trà

35,48%

29,03%

29,03 %

6,45%

8C  -> 9C

đ/c Tuyết

25,0 %

43,75%

25,0 %

6,25  %

Bám sát kết quả tổng kết các môn năm học trước (16-17)

Môn

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Ngữ văn

38,1 %

31,25 %

27,68 %

2,98 %

0 %

Lịch sử

36,9 %

 36,61%

24,4 %

2,08 %

0 %

Địa lý

33,93 %

45,24 %

20,24 %

0,6 %

0 %

GDCD

55,17 %

 36,9%

 6,85 %

   2,08 %

0 %

T.Anh

16,67 %

30,06 %

37,2 %

 16,07%

0 %

- Các môn NV, Sử, Địa, CD, Âm nhạc, Mỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng môn T.Anh cần lưu ý.

- Chú ý phân loại học sinh, coi trọng bồi dưỡng HS khá giỏi và quan tâm giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, khuyến khích, động viên, tạo cho HS cú hứng thú trong học tập.

- Yêu cầu giáo viên đầu tư nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng, SGK, SGV, các tài liệu tham khảo; soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu : Phải được soạn trước một tuần, ghi rõ tuần, tiết, ngày, tháng, năm soạn. Phải được ký duyệt hàng tuần. Tuần tự các tiết phải tuân thủ phân phối chương trình mới nhất hiện nay. Nội dung kiến thức phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, sách giáo khoa và sách giáo viờn ; phải soạn đủ các bài theo phân phối chương trình, đảm bảo các bước lên lớp và soạn kỹ càng, chu đáo; không được sao chép nội dung SGK một cách tóm tắt. Nội dung bài soạn phải thể hiện rõ công việc của giáo viên và học sinh trong một tiết học; hệ thống câu hỏi phải phù hợp, phong phú, rõ ràng, chính xác, lô gíc, có tác dụng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, khuyến khích sử dụng hợp lí giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, phòng học bộ môn, coi trọng thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phf hợp với nội dung từng bài học.

- Giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, chú ý rèn kĩ năng cho học sinh, quan tâm đến việc hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tự học ở nhà.

* Đối với các môn đòi hỏi năng khiếu như : Mĩ thuật, Âm nhạc, cần chú ý  coi trọng truyền thụ kiến thức, hình thành kĩ năng, bồi dưỡng hứng thú, thái độ tích cực, tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức cố gắng vươn lên trong học tập cho học sinh đánh giá bằng nhận xét.

- Thực hiện chủ trương " Mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

* Sắp xếp và khai thác tối đa hiệu quả của các phòng học bộ môn : kiểm tra thiết bị, đồ dựng dạy học; sổ mượn-trả thiết bị; chỉ đạo giáo viên trong tổ tích cực sử dụng thiết bị, đồ dựng dạy học, khắc phục tình trạng dạy chay-học chay.

* Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tích hợp và lồng ghép về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, giáo dục về dân số - KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kĩ năng sống, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội thông qua các môn : Ngữ văn, Địa lí, GDCD ...

- Thực hiện đầy đủ, chính xác Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS của Bộ GD&ĐT. Các giáo viên cần căn cứ vào Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Bài kiểm tra phải soạn chu đáo, nội dung phải sát với yêu cầu chương trình, có đáp án, biểu điểm rõ ràng, chấm bài phải tuân theo biểu điểm, giáo viên phải lưu giữ bài kiểm tra  cả bài hệ số 1 và hệ số 2 nhà trường sẽ kiểm tra thường xuyên

-Sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp phải được ghi chép cẩn thận ( Nghiêm cấm tình trạng giáo viên lấy thiếu điểm kiểm tra; giáo viên sửa chữa điểm không đúng quy định, thay tờ trong sổ điểm lớp... ). Có biện pháp quản lí để tiếp tục có sự chuyển biến , thể hiện tính nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá, để kết quả học tập của học sinh phản ánh đúng điều kiện, thực chất chất lượng giáo dục của trường mình. .

- Sử dụng tốt phần mềm quản lý điểm. Mỗi tháng cập nhật điểm 1 lần vào smat3.0

- Tiếp tục tổ chức các kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong các kỳ thi, kiểm tra; sử dụng kết quả thi, kiểm tra trong công tác thi đua một cách phù hợp.

 - Từng bước khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, không xét lên lớp cho những học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức quy định. 

     * Tích cực tham gia cuộc thi; thi sáng tạo KHKT, thi viết bài liên môn,  thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet ... theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3.2 Chất lượng vào cấp 3.

a, Chỉ tiêu.

Không để tình trạng học sinh xếp loại học lực giỏi không đỗ vào THPT và có môn thi bị điểm liệt. Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình ở các môn thi xếp thứ 7 trở lại trong huyện (Năm trước kết quả xếp thứ  13/37.).

- Thi vào THPT: Không có học sinh bị điểm 0.

Năm học

Tỉ lệ HS trúng tuyển

Môn Ngữ văn

Môn thứ ba

Trường xếp thứ

Tỉ lệ

Xếp thứ

Tỉ lệ

Xếp thứ

2016-2017

(NH trước)

89.29%

96.4%

2

66.1%

20

13

2017-2018

Trên 90%

85,5%

4

85%

9

7

 

b, Biện pháp

- Chọn cử Gv có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm về công tác giảng dạy ôn tập khối 9 và thi vào lớp 10-THPT

- Xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học.

-Tổ chức họp phụ huynh khối 9: Vào thời điểm cuối học kỳ 2 để thống nhất kế hoạch học tập đợt cuối cho HS.

- Biên soạn đề cương ôn tập.

- T.chức dự giờ, rút kinh nghiệm tiết ôn tập.

- Mở lớp ôn tập thi vào lớp 10-THPT với các môn theo yêu cầu của SGD-ĐT.phân thành 2 lớp với các đối tượng khác nhau để giảng dạy cho phù hợp ; Lớp nâng cao và phụ kém.

- Rèn kỹ năng làm bài cho hs đặc biệt là hs yếu kém.

- Báo Cáo cho BGH kịp thởi nắm tình hình ôn tập của hs để có kế hoạch chỉ đạo, hướng xử lý kịp thời, cập nhật thông tin gíup gv, hs ôn tập tốt.

3.3. Bồi dưỡng  học sinh giỏi.

a, Chỉ tiêu.

- Thi khảo sát HSG huyện khối 6,7,8 , Anh mạng 6,7,8,9 có đủ Hs tham gia thi theo yêu cầu xếp thứ 10 trở xuống. Có  trên 80% số học sinh dự thi đạt giải.

Năm học

Môn Ngữ văn

Môn Anh văn

Toàn trường xếp thứ

Khối

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

Khối

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

2016-2017

(NH trước)

6

4

4

 

 

 

1

7

4

10

 

 

 

8

3

18

8

3

10

Tổng số HS đạt giải

 

 

 

 

 

25

2017-2018

6

4

4

 

 

 

4

7

4

3

 

 

 

8

4

12

8

4

5

Tổng số HS đạt giải

 

 

 

 

 

25

       - Đội tuyển thi Olympic tiếng Anh cấp Huyện xếp thứ 10 trở lên

Năm học

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Toàn trường

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

Số HS

 đạt giải

Xếp thứ

2016-2017

10

 

4

 

7

 

6

 

27

6

2017-2018

7

 

10

 

6

 

7

 

30

5

Năm học này có 4 học sinh khối 9 được cử tham gia lớp BDHSG môn T. Anh cấp Huyện học 2 buổi/ tuần tại THCS Lê Lợi. Hy vọng các em sẽ mang về cho bản thân và nhà trường những kết quả tốt đẹp.

b, Biện pháp

Mọi GV trong tổ phải nhận thức được đây là một  hoạt động rất quan trọng trong công tác giáo dục văn hoá cần phải được tiếp tục tăng cường và làm tốt trong năm học này.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học, tổ chức khảo sát, tuyển chọn học sinh; phân công giáo viên trực tiếp bồi dưỡng. Những giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, có kế hoạch thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng trong từng thời gian cụ thể. 

- Tổ chức bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8, môn Tiếng Anh cho học sinh các khối lớp 7,8 được hình thành thông qua lớp học nâng cao.

- Thực sự coi trọng việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động chuyên môn . Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là tổ trưởng và tổ phó chuyên môn

c đ/c được phân công bồi giỏi ở các đội tuyển làm ủy viên :

+Đội tuyển văn 6: Đ/c  Duyên

+Đội tuyển văn 7: Đ/c  Thủy

+Đội tuyển văn 8: Đ/c  Hồng

+Đội tuyển  Olympic tiếng Anh 6  : Đ/c  Hiên

+Đội tuyển  Anh  8  và Olympic tiếng Anh 8  : Đ/c Tuấn

+Đội tuyển Anh 7 và Olympic tiếng Anh 7  : Đ/c  Hương

+Đội tuyển  Olympic tiếng Anh 9  : Đ/c  Hương

 

   Trên cơ sở đội tuyển của năm học trước bổ sung thêm 1 số học sinh khá rồi tiến hành tổ chức thi khảo sát để chọn , mỗi đội chọn từ 10 -> 15 học sinh . Thi học sinh giỏi vào đầu tháng 4/2017.

  - Các đồng chí giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm , có kế hoạch thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng cụ thể và trong từng thời gian cụ thể . Kế hoạch bồi dưỡng và giáo án bồi giỏi của giáo viên tiếp tục được coi là hồ sơ quan trọng và là nội dung kiểm tra của trường và phòng giáo dục

- Giáo viên thường xuyên giảng dạy phát hiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng khá giỏi ở bộ môn mình. Những đồng chí được phân công bồi dưỡng đội tuyển phải có giáo án cụ thể và được duyệt trước khi giảng dạy. Tổ chuyên môn chọn cử các đồng chí có năng lực chuyên môn, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao, có uy tín với học sinh trong nhiều năm để trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.

Có khen thưởng cá nhân nhất, nhì, ba, khuyến khích và đồng đội xếp từ thứ 1 đến thứ 10.

Tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển HSG bắt đầu từ tuần 5 vào sau ca học thêm buổi chiều (quy đổi thành 4 tiết dạy chính khoá).

- Đội tuyển Olympic tiếng Anh khối 6,7,8,9 giải vào chiều thứ 5 hàng tuần-Từ 14h

    3.4  phụ kém

a,Chỉ tiêu: Hạn chế học sinh học lực yếu

Nâng dần chất lượng để không có học sinh xếp loại học lực yếu.

b, Biện pháp

- Giáo viên dạy chọn các đối tượng học sinh học lực yếu, kém để phụ kém, phụ đạo, động viên các em thường xuyên.

Mỗi tuần dạy một buổi (thứ 7) lớp phụ kém có bài soạn, có chất lượng sát với đối tượng học sinh.

- Phân loại học sinh theo tháng, ghi rõ kết quả phụ kém trong từng tháng.

- Lập nhóm học tập để giúp đỡ nhau.

- Thăm nhóm học ở nhà để kiểm tra, đôn đốc học sinh.

3.5 Công tác dạy thêm, học thêm

a,Chỉ tiêu:

- Tổ chức dạy thêm  môn: Ngữ văn,Tiếng Anh theo kế hoạch dạy thêm-học thêm đó được PGD-ĐT phê duyệt.

- Phấn đấu nâng cao chất lượng đại trà để đảm bảo các bộ môn ôn tập dạy thêm: Ngữ văn,Tiếng Anh các khối lớp khi dự kiểm tra của SGD và PGD đều đạt và vượt  bình quân Huyện.

b, Biện pháp:

- Gv dạy thực hiện nghiêm túc quy định như dạy chính khóa: Phải có giáo án; giáo án phải soạn trước 1 tuần và phải được tổ trưởng ( phó TT) ký duyệt).

- Giáo án soạn phải đảm bảo đầy đủ các bước lên lớp. Nội dung kiến thức bám sát với chương trình, bài học buổi sáng. Cụ thể nội dung bài soạn gồm 3 phần:

+ Phần 1: Củng cố lý thuyết kỹ năng,

+ Phần 2: Bài tập thực hành cơ bản,

+ Phần 3: Bài tập nâng cao.

GV cần phải căn cứ vào từng đối tượng cụ thể của từng lớp để soạn bài cho phù hợp.

Tuy nhiên cần ưu tiên và dành thời gian nhiều cho việc làm bài tập thực hành cơ bản để đa số học sinh nắm được những kiến thức cơ bản. Phần bài tập nâng cao chỉ chiếm một tỷ lệ vừa phải.

* Lưu ý: Giáo viên tuyệt đối không được sử dụng quỹ thời gian dạy thêm để dạy bài mới hoặc làm việc khác.

  Sau mỗi tháng, giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá việc học của HS, từ đó có những điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

- Tổ chức dạy thêm-học thêm bắt đầu từ tuần 4 của học kì I (tuần 1 của tháng 9) với các môn Văn - Anh cho tất cả các khối lớp theo đúng sự chỉ đạo của phòng giáo dục

4. CÁC CUỘC THI KHÁC

4.1 Cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh lớp 9

a, Chỉ tiêu:

- Tổ chức thi cấp trường để chọn dự án  tham dự cuộc thi cấp cụm.

- Tổ có 1 sản phẩm dự thi

b. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chọn 6 đ/c: Mỹ Anh, Hoài, Sao,  Hiên, Hằng, Tuấn . Đ/c Hồng trưởng nhóm:

 Tổ chức sưu tầm viết bài giới thiệu về di tích lịch sử, văn hóa địa phương và giới thiệu qua phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

   - Thời gian tổ chức :

   Cấp trường: Tổ chức vào ngày 05/10/2017. Chọn một dự án xuất sắc dự thi cấp cụm

Cấp cụm trường : Gồm các trường: Thượng Hiền, Bình Nguyên,Thanh Tân, Quyết Tiến, Lương Thế Vinh, Bình Minh.

Tổ chức thi vào ngày 11/10/2017.  Kế hoạch cụ thể :

+ Họp các trường THCS trong cụm :  Chiều ngày 06/10/2017 ( từ 14 h 00’ ).

  + Mỗi cụm tổ chức thi và chọn ra một dự án xuất sắc đăng ký dự án tham gia cuộc thi cấp huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo :

   Cấp Huyện: Tổ chức vào ngày 01/11/2017. Địa điểm : Tại trường THCS Thanh Nê.

   Cấp Tỉnh: Tổ chức vào ngày 18,19/12/2017. Địa điểm : Tại trường THCS Minh Thành.

4.2 Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (HS).

* Chỉ tiêu:

- Có đủ bài viết của hs đạt chất lượng tốt nộp PGD&ĐT theo quy định.

- Phấn đấu có bài viết của hs được lựa chọn tham dự cuộc thi do SGD&ĐT tổ chức.

* Biện pháp:

- Thành lập ban chỉ đạo cuộc thi cấp trường. Đ.c HT là trưởng ban, phó ban là đ.c HP, các đ.c tổ trưởng, CTCĐ là ủy viên.

- Mỗi lớp thành lập 1 đội thi cấp trường. T.c thi và chọn ra 6 đội có bài xuất sắc tham dự cuộc thi cấp huyện.

- Mỗi GVCN là người trực tiếp thành lập, hướng dẫn đội thi của lớp mình.

- Thời gian dự kiến thi cấp trường là vào tháng 12/2017

4.3 Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp (GV)

a. Chỉ tiêu:

- Mỗi giáo viên sẽ tham gia dự thi một sản phẩm, tổ chức thi và chọn ra 5 GV có bài dự thi xuất sắc tham dự cuộc thi cấp huyện.

b. Biện pháp thực hiện:

- BGH nhà trường sao, in các tài liệu liên quan đến cuộc thi chuyển đến các giáo viên trong nhà trường để mọi giáo viên hiểu được tiến trình cuộc thi này- Thành lập ban chỉ đạo cuộc thi cấp trường: Trưởng ban là đồng chí hiệu trưởng nhà trường, Phó ban là đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường, ủy viên là các đồng chí tổ trưởng, chủ tịch Công đoàn trường.

- Thời gian dự kiến thi cấp trường vào tháng 12/2017.

 

5. KHẢO SÁT GVG CÁC CẤP,  SHCM CỤM BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ :

a, Chỉ tiêu:

- Phấn đấu có 3 à5 giáo viên giỏi cấp Huyện  các giáo viên còn lại lao động tiên tiến cấp Huyện.

b, Biện pháp:

  Sau mỗi đợt phải có tổng kết rút ra kinh nghiệm đánh giá xếp loại và tìm ra các giờ dạy hay, các giáo viên dẫn đầu từ đó nhân rộng điển hình.

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký khảo sát giáo viên dạy giỏi các cấp ngay từ đầu năm ngay từ đầu năm học

 -  Tham khảo các bài giảng đạt kết quả cao qua các kì hội giảng các  cấp  ở  các  năm  trước.

- Tổ chức cho các giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình xây dựng và soạn bài. Tổ chức dậy thử cho đồng nghiệp dự mỗi môn ít nhất 2 lần, dạy xong cả tổ tập trung góp ý kiến cho bài dạy   

- Từng giáo viên tự học hỏi, bồi dưỡng để nâng  cao  trình  độ  soạn  giảng , sử  dụng thành thạo giáo án điện tử, khai thác có hiệu quả những kiến thức trên mạng phục  vụ  cho việc giảng dạy. Đặc biệt quan tâm đến việc dạy học theo chủ đề.

 - Nhà trường, tổ, từng  giáo viên động viên kịp thời cả về tinh thần lẫn  vật  chất, khuyến khích giáo viên tham dự.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, nề nếp chuyên môn của nhà trường.

- Tham dự đủ sinh hoạt chuyên môn trường và cụm nhằm rút  kinh  nghiệm  của  việc giảng dạy.

   5. VỀ HỒ SƠ, GIÁO ÁN.

a,. Chỉ tiêu

- Hồ sơ tổ chuyên môn  : Xếp loại Tốt .

- Hồ sơ cá nhân : 100 % xếp loại Khá, Tốt

- 100% Gv có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định; ghi chép đầy đủ và có chất lượng.

b, Biện pháp  

         - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ, sổ sách. Có đầy                    đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Ghi chép đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng hồ sơ đảm bảo.

- Tăng cường công tác kiểm tra dân chủ về chất lượng hồ sơ của tổ chuyên môn và của giáo viên trong trường .

- BGH nhà trường tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ chuyên môn và của giáo viên để điều chỉnh, uốn nắn kịp thời những tồn tại trong hồ sơ.           (Theo kế hoạch thanh tra của nhà trường )

Tổ chuyên môn :

         - Kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ: theo mẫu VB 398 của PGD&ĐT KX. Bám sát KH trường, khối chuyên môn để xây dựng.

         -  Sổ nghị quyết chuyên môn: Ghi rõ ràng, đúng với nội dung SH tổ. Phần cuối mỗi buổi họp trong nghị quyết ghi rõ tỷ lệ biểu quyết của gv và chữ ký của thư ký và tổ trưởng (hoặc tổ phó)

         - Sổ tổng hợp tình hình hoạt động chuyên môn : Ghi đầy đủ, chính xác các mặt hoạt động của tổ viên. Lưu ý ghi chép tình hình thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên từng ngày, từng tuần.

  Hồ sơ của cá nhân :

 + Giáo án ( buổi 1 và buổi 2, bồi giỏi)

+ Sổ điểm cá nhân, sổ lớp : Viết bằng mực bút bi đen, ghi đúng, đủ, rõ ràng và sạch đẹp. Hạn chế thấp nhất việc sửa chữa điểm trong số. Khắc phục tình trạng thiếu điểm kiểm tra, chữa điểm k đúng quy chế, thay tờ sổ điểm. Với GVCN theo dõi sĩ số hs từ tháng 8.

+ Sổ dự giờ ( dự đủ số tiết theo quy định , ghi chép đúng )

+ Lịch báo giảng  - Mỗi giáo viên phải thực hiện tốt việc đăng kí giảng dạy trước 1 tuần, treo tại văn phòng nhà trường.

+Sổ hội họp ( họp hội đồng , họp tổ )

+Giáo án bồi giỏi và kế hoạch bồi giỏi

+Sổ chủ nhiệm ( GVCN)

+Hoạt động ngoài giờ lên lớp giáo viên chủ nhiệm

+ Sổ liên lạc( GVCN)

+ Sổ Đầu bài : tất cả các tiết dạy phải ghi đúng, đủ các cột mục. lời phê khớp với điểm cho. Cuối tuần GVCN phải nhận xét , tổng kết theo đúng yêu cầu của sổ. Tuyệt đối k để HS tổng kết, phê trong sổ đầu bài.

- Các loại kế hoạch của tổ chuyên môn phải hoàn thành trước ngày 3/10/2017.

 -  Xây dựng bộ hồ sơ của tổ chuyên môn, của giáo viên đầy đủ về số lượng và có chất lượng tốt ( theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018 ).

Đặc biệt chú trọng việc soạn giáo án của GV :

(Giáo án dạy buổi sáng, dạy thêm, bồi giỏi )

     Thực hiện các yêu cầu sau:

+ Trang đầu ghi các nội dung: Trường; Họ và tên; Trình độ đào tạo; Năm vào ngành

 Giáo án môn; Năm học

.+ Mỗi bài soạn cần đảm bảo các mục chính như sau:

+ Mục tiêu

+Chuẩn bị của GV và HS

+Các bước lên lớp

- Giáo án phải được soạn trước một tuần,ghi rõ tuần, tiết, ngày, tháng, năm soạn. Phải được ký duyệt hàng tuần. Nội dung kiến thức phải bám sát sách giáo khoa và sách giáo viên. Phải đảm bảo đày đủ các bước lên lớp và soạn kỹ càng chu đáo. Không được sao chép  nội dung SGK một cách  tóm tắt. Nội dung bài soạn phải thể hiện rõ công việc của giáo viên và học sinh trong một tiết học; hệ thống câu hỏi phải phù hợp phong phú, rõ ràng chính xác, logic, có tác dụng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

-  Về hình thức, giáo án phải được trình bày đẹp, khoa học, có đủ các mục, từng phần có phân phối thời gian, soạn hết một tuần phải để cách ra 5 dòng để ký duyệt

 Chú ý:

+  Những bài dạy trong 2 tiết trở lên phải soạn tách riêng từng tiết

+ Những tiết   soạn theo chủ đề thực hiện theo mẫu giáo án chủ đề đã được học tập, tập huấn từ năm học trước.

- Mỗi Gv khi soạn bài nội dung kiến thức phải bám sát:    SGK, SGV, chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn giảm tải của BGD-ĐT

-   nhà trường cho phép giáo viên được soạn và sử dụng giáo án in trên vi tính nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau :

+ GV phải có trình độ tin học, sử dụng thành thạo máy vi tính.

+ GV phải có phương tiện riêng phục vụ cho việc soạn giáo án.

+ Phải được Hiệu trưởng nhà trường cho phép

+ Phải có đơn xin soạn giáo in vi tinh

+ Phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi giáo viên soạn giáo in vi tính tại trường (Với những Gv bắt đầu đăng ký soạn giáo án in năm học 2017-2018)

Yêu cầu về nội dung và hình thức của một gíao án in vi tính : Ngoài các quy định đó nêu trong văn bản 298/GD THCS ngày 06/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cần đảm bảo các yêu cầu : Ngày soạn phải đánh vi tính,  không được viết tay; trên đầu hoặc phía dưới các trang phải có họ tên giáo viên, tên trường, giáo án môn-lớp và năm học. Cuối mỗi tiết soạn phải để một số dòng để bổ sung; phải thống nhất về hình thức và các cột mục trong cùng một giáo án. Cuối một tuần phải để cách ra 5 dòng để tổ trưởng ký duyệt.

-Tổ trưởng kiểm tra, kiểm soát thật chặt chẽ việc soạn và sử dụng giáo án in vi tính của từng giáo viên, kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm để đảm bảo tính công bằng và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, kiên quyết không để giáo viên sử dụng giáo in photo copy của người khác.

- Thường xuyên kiểm tra sổ gọi tên, ghi điểm; sổ đầu bài; sổ điểm bộ môn; sổ chấm trả bài; lịch báo giảng ... để quản lý việc dạy của giáo viên trong tổ và nền nếp học tập của học sinh.

- Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng : Lấy chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT làm căn cứ chỉ đạo các hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.

 

6.VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ CHUYÊN MÔN.

a, Nội dung chương trinh:

- Tiếp tục thực hiện KH GD điều chỉnh : Mỗi năm học có 37 tuần học (Học kì I: 19 tuần; học kì II: 18 tuần) trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học dành cho các môn học, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục. Phương án dạy - học 2 môn Âm nhạc, Mỹ thuật ở lớp 9 theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT (Thống nhất môn Mĩ thuật dạy ở kì I, môn Âm nhạc dạy ở kì II).

- Tiếp tục thực hiện giảm tải nội dung chương trình SGK theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo,thực hiện đúng phân phối chương trình của Sở Giáo dục - Đào tạo phát hành năm 2011

+ HĐGDNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ HĐGDHN : Ở lớp 9, điều chỉnh thời lượng  HĐGDHN thành 9 tiết/năm học sau khi đó đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở hai chủ điểm  “Truyền thống nhà trường” (chủ điểm tháng 9) và “Tiến bước lên đoàn” (chủ điểm tháng 3),hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho giáo viên hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lí kinh tế, quản lí doanh nghiệp giảng dạy.

- Về việc xây dựng lại kế hoạch dạy học: Đã triển khai ngay từ tuần tập trung với tất cả các môn học, nộp về PGD duyệt và thực hiện giảng dạy theo KHDH mới ngay từ tuần 1 của năm học 2017 – 2018. Chú trọng dạy học theo chủ đề

b, Quy chế chuyên môn.

+ Thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp . Mọi giáo viên phải sử dụng 45’ trên lớp có hiệu quả nhất-không được cắt xén giờ dạy gây ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình và chất lượng giảng dạy.

 quy định thời gian ra vào lớp như sau: (Lưu ý các đ/c Gv mới ra công tác)

- Trống truy bài :6 tiếng

- Trống vào     : 3 tiếng .

- Trống ra         : 5 tiếng

- Trống tan trường : 1 hồi

+ Buổi sáng: Truy bài từ 7h kém 20; vào học 7h mỗi tiết học  45’, ra chơi giữa câc tiết học 5’.

+ Buổi chiều: vào học từ 14h, tan học 16h (không ra chơi) học các chiều thứ 2,3,4,6 trong tuần. riêng khối 9 học thêm chiều thứ 7.

- Tập TD trước và giữa giờ các buổi Thứ 3,4,6,7; Múa thứ 5

 - Phân công chuyên môn hợp lý, phự hợp với trình độ và môn được đào tạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

 - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ và giáo viên.

- Tuyệt đối không được đổi giờ và bỏ giờ tuỳ tiện. nếu đổi giờ với lí do chính đáng phải báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.

 Những trường hợp nghỉ vì lí do đột xuất ốm đau hoặc gia đình có công việc bất thường phải trực tiếp báo cáo với tổ trưởng chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường để bố trí giờ dạy thay kịp thời. Những giờ dạy thay đó sẽ được chi trả bằng việc trích lương ngay trong tháng đó của giáo viên nghỉ chi cho giáo viên dạy thay trước khi chờ giải quyết chế độ nghỉ cho giáo viên.Những giờ dạy thay cho các đồng chí giáo viên trong tổ đi học hoặc đi làm nhiệm vụ cho nhà trường sẽ được đồng chí tổ trưởng phân công trên bảng tin tại văn phòng, các đồng chí giáo viên có nhiệm vụ theo dõi và thực hiện nghiêm túc giờ dạy thay, tuyệt đối tránh tình trạng bỏ giờ không dạy. Những đồng chí nào vi phạm sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ và nhà trường. Những đồng chí nghỉ cũng phải báo cáo và bàn giao toàn bộ giáo án, SGK, SGV và việc thực hiện chương trình của mình để giáo viên dạy thay chủ động                   lên lớp.

 

c, Duy trì tốt nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn .

 c.1 Phân công nhiệm vụ cụ thể của Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn : Xây dựng kế hoạch, Nghị quyết  tổ, quy chế hoạt động giáo viên, ký duyệt hồ sơ, giáo án các loại

- Tổ trưởng : Ký giáo án buổi sáng và giáo án bồi giỏi.Phê duyệt các loại kế hoạch của tổ viên. Kiểm tra hồ sơ GV hàng tháng( Từ tháng 9). .Phân công dạy thay…

- Tổ phó : Ký giáo án buổi hai , cùng với TT kiểm tra hồ sơ GV hàng tháng . Đôn đốc nhắc nhở GV vào điểm,vào sổ mượn thiết bị…

- Ngoài ra TT,TPCM phải kết hợp theo dõi Kết quả hội giảng, phân công dạy chuyên đề. Bình xếp thi đua gửi về BCH Công đoàn hàng tháng.

- Tổng hợp , kiểm tra vào điểm của giáo viên sổ bộ môn trước khi vào máy vi tính

- Tiếp tục duy trì trong mỗi học kì mỗi tổ ít nhất xây dựng được một chuyên  đề có tính khả thi cao .

 

  c.2 Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn : 2 tuần1 lần vào chiều thứ 5 của tuần II và tuần IV trong tháng cho cả 2 tổ

                      Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn:

- Dự giờ -Tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy lưu ý về phương pháp mới và sử dụng đồ dựng dạy học.

- Báo cáo các hoạt động chuyên môn của tổ trong tuần .

- Thông qua kế hoạch hoạt động chuyên môn trong tuần 7 (tháng 9 )

- Tổ chức cho giáo viên tham khảo phương pháp dạy học thông qua băng đĩa hình, các giờ daỵ giỏi cấp tỉnh, các bài dạy mẫu .

-  Tổ sinh hoạt nhóm chuyên môn (bàn bạc trao đổi chuyên môn ) .

- Nội dung sinh hoạt tổ vẫn theo quy định như những năm học trước, song cần tập trung vào vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các khối lớp, các bộ môn. Nội dung các chuyên đề cần tập trung giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó trong quá trình thực hiện nội dung, chương trình SGK; tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT.

c.3 Đặc biệt năm học 2017-2018 tập trung vào vấn đề dạy hoc theo chủ đề và tích hợp các môn học (theo KHDH đã được xây dựng lại từ đầu năm học); thực hiện các hoạt động trao đổi chuyên môn trên trang Website “Trường học kết nối’. Cụ thể:

* Tổ: Tổ trưởng chỉ đạo các thành viên tham gia các khóa học, bài học trực tiếp qua mạng như sau:

 • Đăng ký tham gia khóa hoc/bài học/ chuyên đề và yêu cầu các thành viên của tổ nhóm chuyên môn tham gia tạo thành 1 nhóm SHCM trên hệ thống
 • Nhóm NV 6: Đ.c Hoài, Duyên
 • Nhóm NV 7: Đ.c Thủy, Đào
 • Nhóm NV 8: Đ.c Hồng, Hải, Riệp
 • Nhóm NV 9: Đ.c Trà, Anh, Tuyết.
 • Nhóm Lịch Sử: Đ.c Đào, Hoài, Trà, Riệp
 • Nhóm Địa: Đ.c Sao, Tuyết
 • Nhóm GDCD: Đ.c Mỹ Anh, Trà, Thủy, Dung
 • Nhóm Năng khiếu Âm Nhạc, Mỹ Thuật: Đ.c Dung, Nên.
 • Nhóm Ngoại ngữ: Đ.c Tuấn, Hương, Hiên, Hằng

+ Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn ( trực tiếp và qua mạng trên hệ thống) để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khóa học, bài học, chuyên đề) thống nhất các ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ, nhóm.

+ Nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lên mạng theo quy định và chịu trách nhiêm về chất lượng, nội dung sản phẩm do tổ, nhóm đưa lên hệ thống bằng tà khoản của mỗi cá nhân.

    Tổ sẽ thực hiện chung mỗi kỳ học một chuyên đề:

Tháng

 

Tên chuyên đề

 

11/2016

Chuyên đề: Nâng cao chất lượng SHCM trên Trường học kết nối.

03/2017

Chuyên đề: Dạy học theo chủ đề tích hợp , Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.

 

 • Giáo viên:
 •  GV là người trực tiếp tham gia các nhiệm vụ chuyên môn trong các khóa học, bài học, chuyên đề. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao Gv có thể tham khảo các tài liệu điện tử trên mạng và các tài liệu truyền thông; trao đổi tài liệu và thảo luận với các thành viên trong tổ , nhóm chuyên môn trực tiếp trên THKN.
 • GVCN được trao quyền cấp tài khoán cho hs của lớp mình chủ nhiêm trên cơ sở ds tà khoản do nhà trường cung cấp; xây dựng các khóa học, bài học trên mạng; tổ chức , quản lý và hỗ trợ hs thực hiện các hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “ HĐ trải nghiệm sáng tạo”; chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung thông tin mà mình đăng tải lên hệ thống.

Lưu ý :Tổ trưởng chuyên môn kí duyệt giáo án vào  các buổi sinh hoạt chuyên môn (Chiều thứ 5 hàng tuần) hoặc sáng thứ 7 (Tuần không họp CM). Ngoài các buổi sinh hoạt chuyên môn trong trường GV còn phải tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục với tất cả các môn của toàn cấp THCS. Nếu đ/c nào không nộp giáo án để kí duyệt hàng tuần tổ trưởng, tổ phó chuyên môn lập biên bản giử về ban giám hiệu có cách giải quyết.

- Tổ chức tốt thao giảng 20/11 với 100% giáo viên tham gia , phải chuẩn bị chu đáo trong mỗi tiết dạy (phát huy việc sử dụng tối đa các phương tiện hiện đại mà nhà trường hiện có) .

  d, Tăng cường việc thanh tra toàn diện , kiểm tra hồ sơ giáo viên .

HKI :   

- Tháng 10: Riệp, Duyên

- Tháng 11: Đào, Hoài, Sao

- Tháng 12: Thủy, Dung

HKII :   

- Tháng 1: Mỹ Anh, Tuấn.

- Tháng 2: Tuyết. Trà.

- Tháng 3: Hương, Hải, Dung, Phan Hiên.

- Tháng 4: Hằng, Nên.

7.    SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DH VÀ CÔNG TÁC THƯ VIỆN

a,  Chỉ tiêu :      

- Đảm bảo 100%  giáo viên có kế hoạch sử dụng TBDH .

- Phấn đấu 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng, TBDH theo kế hoạch đã được duyệt; trong đó 80% số giờ sử dụng đồ dùng  TBDH đạt loại Khá, Tốt trở lên.

b,  Cùng nhà trường đề ra các biện pháp :

- Lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt. Có quyết định phân công giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý TBDH. Có chính sách trừ giờ cho giáo viên kiêm quản lý TBDH. Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên kiêm nhiệm vì công việc có độc hại.

- Tăng cường đầu tư cho mua sắm phương tiện bảo quản sách ở thư viện, thiết bị ở kho chứa như: Tủ, giá đỡ ...

- Mua thêm sách NV, Địa lý địa phương và Kỹ năng sống các khối lớp.

- Chuẩn bị tốt đồ dùng, TBDH sử dụng theo kế hoạch .

- Việc sử dụng đồ dùng cần mang tính giáo dục cao, hiệu quả .

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng, TBDH trong các giờ  có sử dụng thiết bị. Bảo quản tốt TBDH và sách cũng như các tài sản khác ở thư viện, kho chứa thiết bị.

8.GIÁO DỤC THẺ CHẤT, THẨM MỸ

a, Chỉ tiêu:

- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khuyến khích HS tự mua sắm thêm dụng cụ thể thao để phục vụ vui chơi và có thêm nhân tố tích cực đóng góp cho phong trào hội khoẻ của trường – cụm.

- 100% học sinh ăn mặc đồng phục đúng quy định.

- Không có học sinh mắc tai tệ nạn xã hội.

- Hội khoẻ cụm xếp thứ nhất, phấn đấu có học sinh đi thi Hội khoẻ Phù đổng cấp tỉnh.

b, Biện pháp thực hiện

- Kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cùng tổ chức Đoàn, Đội của trường để theo dõi, có khen thưởng và phê bình kịp thời.

- Phát động phong trào làm sạch môi trường theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường do liên sở quy định.

- Có đủ nước chín cho học sinh uống vào các buổi học cả mùa đông và mùa hè.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình y tế học đường, công tác chữ thập đỏ, tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm, làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, chương trình phòng chống AIDS, ma tuý, an toàn giao thông trong nhà trường.

 -  GV thể dục mặc trang phục TDTT trong các giờ học nội khoá và ngoại khoá, bắt buộc 100% HS phải đi giày khi ra sân thể dục.

- 2 đồng chí dạy thể dục: đ/c Phương Anh, đ/c Hà,   phát hiện, bồi dưỡng đội tuyển TDTT của trường với các môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua,đá cầu, điền kinh, Aerobic.

9.CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

a. Công tác thông tin báo cáo : 

- Cán bộ, GV, NV, thường xuyên theo dõi: Thời khoá biểu ,  kế hoạch tuần của nhà trường, tổ, công đoàn, đoàn đội để thực hiện nhiệm vụ kịp thời. Phục tùng sự phân công của BGH, LĐTCM, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể nhà trường . Duy trì việc sơ kết đánh giá, triển khai kế hoạch tuần, tháng, kỳ, năm học thông qua các buổi giao ban, họp tổ, họp HĐSP định kỳ …

- Luôn đảm bảo thông tin, báo cáo các chiều kịp thời, đúng thời gian quy định .

b, Đăng ký thi đua :

- 100% cán bộ giáo viên có phẩm chất tốt .

- 100% giáo viên được xếp loại CM Khá, Tốt.                                      

-  3 Giáo viên đạt GV Giỏi từ cấp huyện trở lên.

-  Lao động tiên tiến: 14/16đ/c.

- Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

c, Biện pháp :

- Thông qua các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, cho cán bộ giáo viên nắm chắc các danh hiệu, tiêu chuẩn  thi đua cần đạt, các cá nhân và tập thể đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học để phấn đấu thực hiện (theo mẫu). Các tổ  đăng  ký với nhà  trường . 

- Tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú , sau mỗi đợt thi đua, có sơ kết, tổng kết, xếp loại, khen thưởng, rút kinh nghiệm, để thúc đẩy phong trào thi đua  dạy tốt, học tốt, đạt được chỉ tiêu đã đề ra .

  - Thông báo kịp thời  văn bản các cấp tới hội đồng .

10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kế hoạch đã được thông qua trước các thành viên trong tổ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện đã được thảo luận, thống nhất, bổ xung, đưa vào kế hoạch để  thực hiện. Quá trình triển khai sẽ được BGH, tổ KHTN và tổ KHXH cụ thể hoá ở kế hoạch tuần  tháng  trong các cuộc họp định kỳ .

- Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, các thành viên trong tổ lấy làm căn cứ để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho cá nhân, bộ môn mình phụ trách, Ban giám hiệu, lãnh đạo tổ, các đoàn thể nhà trường chỉ đạo, theo dõi cùng phối hợp thực hiện, quá trình triển khai nếu có vướng mắc phải báo cáo để  lãnh đạo tổ và nhà trường biết để kịp thời điều chỉnh, khắc phục.

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG.

THÁNG 8 + 9/2017

    1. Nội dung công việc.

  - Tập trung GV: (3/8/2017)- Phân công chuyên môn đầu năm. Phân công XD lại KHDH–  Phân nhóm SHCM- Tât cả GV

- Đăng ký soạn giáo án vi tính.. 

- Họp tổ chủ nhiệm (4/8/2017)- 12 GVCN+ BGH+TPT

- Tập trung học sinh (5/8/2017)- lao động vệ sinh trường lớp.

- Ôn tập thi lại, (10/8-->15/8/2017).

- Dạy Học TKB và PPCT tuần 1 (Từ 14/8/2017).

- Nhắc lại nội quy, quy chế chuyên môn, học tập nhiệm vụ năm học (29/8/2017)

- Ổn định nề nếp chuyên môn, kiểm tra hồ sơ GV trong tổ

- HS khối 8 đăng kí học nghề và học nghề từ tuần thứ 4 của năm học

- Điều tra phổ cập, bổ sung trong phần mềm PC. Đ.c Hông, Thủy, Đào, Duyên.

- Khai giảng năm học 2015-2016.(5/9/2017)

 - Đón kiểm tra một số hoạt động đầu năm của PGD.6/9/2017

- T/ c dạy học thêm, Bồi giỏi từ tuần 4 (6/9/2017)

- Họp phụ huynh học sinh (16/9/2016)

- KS chất lượng đầu năm học (Tuần 6)- từ 20/9--> 23/9/2017

- Hội nghị CNVC và triển khai KH chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của nhà trường. (21/9/2017)

 -  đăng kí các danh hiệu thi đua, thông báo lịch thanh tra GV trong năm học (Tuần 6- 24/9/2017)

- Tập huấn sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối chiều thứ năm (28/9/2017)

-  điểm danh, vào điểm sổ điểm lớp tháng 9.

- Tổ chức   đại hội chi đội (Thứ 7 tuần 7) , đại hội liên đội (Tuần 8 5/ 10/2017)

- 12 chi đội bốc thăm kể chuyện BH thứ 2 hàng tuần: Bắt đầu từ tuần 7

 

 

THÁNG 10/ 2017

1. Nội dung công việc

- Thông qua kế hoạch tổ.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của toàn bộ giáo viên.Tinh thần đón kiểm tra thanh tra đột xuất PGD các HĐSP nhà trường.

- Tham gia hội thi  sáng tạo KHKT cấp cụm cho học sinh lớp 9 tại trường THCS Thượng Hiền vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. ( Đ/c Tuấn Bí thư chi đoàn phụ trách, hướng dẫn học sinh dự thi)

- Hoàn thiện hồ sơ PC, thống kê PC theo quy định.

- Tiếp tục ổn định và thực hiện tốt nề nếp chuyên môn: soạn, giảng, giờ giấc ra vào lớp theo quy định.     

- Tổ chức bồi giỏi các môn văn hóa theo lịch

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HS giỏi vào sau giờ học thêm buổi chiều.  Giải Tiếng Anh trên mạng vào chiều thứ 5 hàng tuần.

- Tiếp tục  : Sinh hoạt chuyên môn theo nhóm trên Trang Website  “Trường học kết nối”  

- Kiểm tra giữa HKI.

- Tổ chức thi chất lượng giữa học kỳ I các môn: Toán, Văn, Anh.

            Thời gian:  

  Phân công ra đề :   +N.Văn 9 : đ/c Anh         + N.Văn  8 : đ/c Hồng

                               + N.Văn  7 : đ/c Thuỷ     + N.Văn  6 : đ/c Duyên

- Trong tuần 10 tổ trưởng cho GVđăng ký dạy thao giảng chào mừng ngày        Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Điểm danh vào sổ điểm lớp tháng 10.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Thanh tra toàn diện giáo viên : đ/c Riệp, đ/c Duyên.

 

THÁNG 11/ 2017

1. Nội dung công việc.

- Duy trì nề nếp chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của toàn bộ giáo viên.Tinh thần đón kiểm tra thanh tra đột xuất PGD các HĐSP nhà trường.

- Tổ chức dạy bồi giỏi, dạy lớp BTVH cho học sinh theo lịch.

-  Thi khoa học kỹ thuật cấp Huyện tại trường THCS Thanh Nê vào ngày 01 tháng 11 năm 2017.

- Tổ chức thi thể dục thể thao cấp trường: Chiều ngày 15+16  tháng 11.

- Tổ chức thi văn nghệ báo tường các lớpvào ngày17+18/11.

-   tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên xếp loại đợt thi đua 20/11vào ngày 17/11

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam, đánh giá các phong trào thi đua (chiều 19/11).

- Điểm danh, vào điểm sổ điểm lớp tháng 11.

- Thanh tra toàn diện giáo viên:    Đ/c Hoài, đ/c Sao, đ/c N. Đào.

 

 

THÁNG 12/ 2017

1. Nội dung công việc.

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 22/12.

- Tiếp tục kiểm tra rà soát lại số liệu, hồ sơ sổ sách và đón đoàn kiểm tra công nhận  hoàn thành phổ cập giáo dục năm 2016.

- Tiếp tục dạy bồi giỏi, dạy lớp BTVH cho học sinh theo lịch.

-  tổ sinh hoạt chuyên môn theo lịch quy định.

- Tổ chức động viên 4 học sinh lớp 9 dự thi khảo sát HSG cấp Huyện đạt kết quả tốt.

- Tổ chức cho học sinh tập luyện chuẩn bị thi thể thao cấp cụm trường và cấp Huyện

- Tổ chức vừa dạy vừa ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

- Chuẩn bị phòng thi, danh sách phòng thi.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo lịch của phòng GD-ĐT

- Các môn Phòng không ra đề, trường ra đề tổ chức kiểm tra, chấm báo kết quả về Phòng.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ của giáo viên lấy kết quả xếp loại thi đua học kỳ I.

- Điểm danh, vào điểm sổ điểm lớp tháng 12.

- Thanh tra toàn diện giáo viên:    Đ/c Thủy, đ/c Dung.

         

THÁNG 1/ 2018

1. Nội dung công việc.

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ I

- Phân công giáo viên chấm kiểm tra học kỳ I đảm bảo chính xác theo biểu điểm có đủ hai chữ ký.

- Tổ chức thanh tra chấm chéo: mỗi môn thanh tra tối thiểu 10 bài.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo BGH.

     - Hoàn thành việc vào điểm sổ điểm lớp, vào điểm phần mềm smas 3.0.

     - Hoàn thành tổng kết  điểm xếp loại học lực, hạnh kiểm cho học sinh.

- Duyệt báo cáo số lượng, chất lượng học kỳ I với BGH.

- Nộp Chuyên đề đã thực hiện và các bài dạy minh họa

        - GV làm điểm phê sổ liên lạc.

        - Tham dự  Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện.

- Tiến hành sơ kết tại tổ chuyên môn, đồng thời bình xét, đánh giá xếp loại thi đua học kì I, đề ra phương hướng hoạt động tổ trong học kì II.

 - Chuẩn bị nội dung họp phụ huynh thông báo kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh.

- Thực hiện chuyên môn học kỳ II.

- Duy trì nề nếp chuyên môn của nhà trường.

       - Tiếp tục dạy bồi giỏi cho HS các khối lớp.

-  Sinh hoạt chuyên môn   theo lịch .

       - Thanh tra toàn diện giáo viên:     Đ/c M. Anh, đ/c Tuấn.

        

THÁNG  2/ 2018

1. Nội dung công việc.

- Duy trì nề nếp chuyên môn: GV, HS

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

- Chủ động đón kiểm tra chuyên môn của Phòng GD.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập                       Đảng 3/2.

- Tiếp tục dạy bồi giỏi,  dạy lớp BTVH cho học sinh theo lịch.

- Tổ chức cho hoạc sinh ký cam kết  thực hiện pháp lệnh 16 của UBTV quốc hội và nghị định 36 của Chính phủ.

- tổ chuyên môn sinh hoạt theo lịch quy định.

- Điểm danh, vào điểm sổ điểm lớp tháng 2.

-  Thanh tra toàn diện giáo viên: Đ/c Tuyết,   đ/c Trà,  .

                  

        

 

THÁNG 3/ 2018

1. Nội dung công việc.

-  Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Tiếp tục dạy bồi giỏi, dạy lớp BTVH cho học sinh theo lịch.

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ của giáo viên.

- Hai tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

- Kiểm tra giữa học kỳ II.

       - Tham dự Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh (nếu có)

- Khảo sát, chọn đội tuyển HSG chính thức.

- Hoàn thiện hồ sơ cho HS khối 8 chuẩn bị kì thi tốt nghiệp nghề (TTHNDN)

- Cùng với đ.c bí thư đoàn trường, GVCN lớp 9 tổ chức cho hs tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn và kết nạp Đoàn cho những HS đủ tiêu chuẩn. T/c tốt lẽ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Kết nạp đoàn cho học sinh lớp 9

-  Kiểm tra việc thực hiện chương trình ở các khối lớp.

- Thanh tra toàn diện giáo viên: Đ/c Hương; đ/c Hải; đ/c Dung,   đ/c P.Hiên.

- Điểm danh, vào điểm sổ điểm lớp tháng 3.

         

THÁNG 4/ 2018

1. Nội dung công việc.

- Ổn định nề nếp dạy và học, duy trì tốt sỹ số học sinh.

- Vừa dạy vừa kết hợp ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm.

- Hai tổ sinh hoạt chuyên môn theo lịch. Thảo luận thống nhất trong nhóm xây dựng đề cương ôn tập cuối năm.

- Tổ chức tốt các hệ điều kiện đáp ứng đoàn kiểm tra thi đua cuối năm.

- Thông báo các môn kiểm tra cuối năm đối với các lớp 6,7, 8,9( theo lịch của PGD).

- Lập danh sách học sinh xét tốt nghiệp năm học 2017-2018.

- Thông báo tới giáo viên quy chế cho điểm kiểm tra, đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh theo quy chế .

- Tổ chức thi tốt nghiệp nghề cho học sinh lớp 8.

- Tổ chức cho học sinh dự thi khảo sát HSG cấp Huyện.

-  Điểm danh, vào điểm sổ điểm lớp tháng 4.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ của giáo viên.

- Tích cực bồi dưỡng các đội tuyển Ngữ Văn, Anh khối 6, 7, 8 để chuẩn bị cho đợt khảo sát HSG huyện.

- Thanh tra toàn diện giáo viên: Đ/c Hồng, đ/c Hằng, đ/c Nên.

      THÁNG 5/ 2018.

 

1, Nội dung công việc:

- Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, danh sách phòng thi, phân công giáo viên coi kiểm tra tổ chức kỳ kiểm tra đảm bảo an toàn, nghiêm túc đạt chất lượng cao.

- Phân công giáo viên chấm thi, thanh tra chấm thi theo đúng quy định đảm bảo giáo viên không chấm bài môn mình dạy.

- Nộp đề, biểu điểm, kết quả những môn phòng GD không ra đề kiểm tra để tổng hợp kết quả báo cáo cáo PGD.

- Thống kê kết quả những môn kiểm tra phòng ra đề để báo cáo BGH theo lịch.

- Tổ chức cho giáo viên làm điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm cho học sinh theo quy định.

- Hoàn tất các loại hồ sơ lên lớp và xét tốt nghiệp cho học sinh.

- Duyệt kết quả lên lớp với học sinh các khối lớp 6, 7, 8 theo lịch của BGH

- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về nhà trường

- Tổng kết năm học 2016– 2017,  bình xét danh hiệu dẫn đầu của tổ, lớp chủ nhiệm

- Tuyển HS đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

- Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào THPT

        

Tháng 6/2018

1, Nội dung công việc:

- Tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

- Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Tổ chức dạy ôn tập cho học sinh ôn thi vào lớp 10 THPT.

 

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Tổ Khoa học Xã hội dự kiến triển khai trong năm học 2017 - 2018. Kính trình Ban giám hiệu nhà trường xem xét và phê duyệt.

Bình Nguyên, ngày 29 tháng 9 năm 2017

Duyệt kế hoạch ngày .......... tháng .........  năm 2017

Người lập kế hoạch

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN TUẤN HÙNG

Trần Thị Hồng

 

                                

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 19
Năm 2020 : 1.212