Wednesday, 20/11/2019 - 19:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Nguyên

Nhân dip ngày 27/7 Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương tăng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng